zapytanie ofertowe szybki kontakt
Wpisz swój nr telefonu lub adres e-mail.
Skontaktujemy sią z Tobą.
wyślij

Aktualności:

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą szkoleniową z zakresu normy ISO 17025. Organizujemy szkolenia Audytorów Wewnętrznych, Pełnomocników, szkolenia ogólne, a także szkolenia obejmujące tematykę: Statystyki w zakresie ISO 17025, Walidacji metod pomiarowych, a także nadzoru nad sprzętem kontrolno-pomiarowym. Więcej informacji pod numerem: 22 471 10 41

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą wdrożenia systemu ISO 14001. Pomagamy dostosować firmę do wymagań prawnych z zakresu ochrony środowiska. Bezpłatna wycena pod numerem: 515 666 076.

GlobalGap

Co to jest GlobalGap?
GlobalGap to Zintegrowane Zapewnienie Bezpieczeństwa i Jakości w Gospodarstwie, czyli system zapewnienia bezpieczeństwa żywności dla produkcji rolnej, obecnie stosowany na całym świecie.

Celem stworzenia systemu GlobalGap było opracowanie jednolitych wymagań oraz procedur dla Dobrej Praktyki Rolniczej GAP.

GlobalGap to system powszechnie stosowany przez wszystkich producentów warzyw pod osłonami, w tym firm zajmujących się uprawą pieczarek i jabłek.

Historia GlobalGap
Standard GlobalGap pierwotnie nosił nazwę EurepGap i został opracowany w 1997 roku jako wynik pracy organizacji EUREP (Eure-Retailer Produce Working Group – grupa robocza sieci handlu detalicznego.

Podczas wydania 3 wersji EurepGap jego nazwa została zmieniona na GlobalGap.

Aktualna wersja GlobalGap- Punkty kontroli i kryteria zgodności Wersja 3.0-2, pochodzi z września 2007 roku.

Przebieg wdrażania
W firmie ISO- Certyfikacja wdrażanie systemu GlobalGap przebiega zgodnie z poniższym schematem:

 • Analiza
  Przeprowadzenie Audytu Zerowego mającego na celu zapoznanie się ze specyfiką firmy i przegląd istniejącej dokumentacji oraz ocena stanu przygotowań do wdrożenia GlobalGap.
 • Opracowanie dokumentacji:
  Opracowanie niezbędnej dokumentacji dotyczącej materiału wyjściowego do produkcji, metod uprawy gleby, stosowania nawozów, ochrona roślin, zbiorów, zarządzania odpadami, prowadzenia wewnętrznej dokumentacji oraz stworzenie formularzy skarg i reklamacji.
 • Badanie systemu zarządzania
  Ocena stopnia dostosowania systemu GlobalGap w danej firmie i wprowadzenie udoskonaleń istniejącego systemu zarządzania.
 • Szkolenia pracowników
  W ramach tego etapu firma ISO- Certyfikacja przeprowadza następujące szkolenia:
  Szkolenie dla pracowników pt. wymagania normy GlobalGap
  Szkolenie dla kierowników komórek pt. działania korygujące i zapobiegawcze
  Szkolenie dla kierowników komórek pt. nadzór nad dokumentacją i zapisami
  Szkolenie dla auditorów wewnętrznych pt. szkolenie dla auditorów wewnętrznych
 • Audyty wewnętrzne
  Przygotowanie organizacji do certyfikacji systemu GlobalGap
 • Certyfikacja
  Przygotowanie do certyfikacji: dobór jednostki certyfikującej i pomoc Konsultanta podczas certyfikacji.

Korzyści wynikające z wdrożenia GlobalGap

 • zapewnienie bezpieczeństwa produktów
 • ograniczenie ilości stosowanych środków ochrony roślin i nawozów
 • zapewnienie dbałości o środowisko naturalne
 • wzrost konkurencyjności na rynku
 • wzrost zaufania klientów do danej marki
 • lepsze postrzeganie firmy w społeczeństwie

 

Jesteś zainteresowany. Prosimy kliknij ten link aby przejść do formularza zapytania ofertowego. Dziękujemy